با پیروزی انقلاب اسلامی و برقراری جمهوري اسلامي در ايران از همان سال های ابتدای پیروزی با شکل گیری نهضت جهاد سازندگی از بطن انقلاب اسلامی؛ نوعي مديريت متفاوت با مشخصه ها و كاركردهاي نوين پا به عرصه جهان گذاشت که در دنیا بی نظیر یا کم نظیر است.

این گونه مدیریت در خلال سال های دفاع مقدس رشد یافت و در سال های بعد به تکامل قابل توجهی رسید .

مدیریتی برآمده از ايده هاي الهي حضرت امام خميني (ره) با اقدام بموقع جوانان انقلابی در مقاطع مختلف زمانی، که موجب برون رفت نظام اسلامی از بسیاری مشکلات و موانع پیش رو تاکنون گردیده وموجبات تبلور اندیشه های حضرت امام (ره) را در عرصه های مختلف بخوبی فراهم ساخته وهمچنان نیز می سازد.

مديريتي بر پایه تعهد و معنويت، غیر سودجويانه اما با ملاحظات اقتصادی و صرفه جویانه، برخوردار از پشتوانه های مردمی و با داشتن باورهاي عميق الهي، بدور از رفاه طلبی و عافيت خواهي معمول وبرخوردار از دغدغه های مردم باتوجه خاص به برقراری عدالت اجتماعي و اقتصادی و فارغ از قواعد دست و پاگیر و نیز برخوردار از چابکی و سرعت اقدام بالا در تمامی زمینه ها که در اغلب موارد با موفقیت های چشم گیری همراه بوده و همچنان در حال اجراء و توسعه هست.

مدیریتی که حالا منطبق بر رهنمودهای مقام معظم رهبري گردیده و براساس منویات ایشان که می فرمایند:  قطار مديريت بر ريل روان كسب رضايت خدا، رفاه مردم، مصلحت انقلاب اسلامي، تكليف گرايي، عقلانيت اخلاق محور، ايثار و اخلاص، اعتماد ملي، توان و تعهد فردي، نيت الهي، نگاه عبادت گرايانه به كار، جامعيت گرايي و روحيه مبارزه با فقر و فساد و عشق به محرومين بايد در حركت باشد تا به ايستگاه سلامت برسد….حال همه این منویات را با نام مديريت جهادي بخوبی می شناسیم.

با این مقدمه و تعریف ، اولین نمایشگاه دستاوردها وتوانمندی های جهادی کشور، فرصتی است با هدف معرفی و ترویج فرهنگ مقاومت با نگاهی به گذشته و امید به آینده روشن بعنوان يكي از ضرورت هاي انقلاب اسلامي تا بتواند در برابر اَشکال دیگر مدیریت نمایانگر سطوح نواقص عملکردی مختلف گردیده و مکانی باشد به منظور عبرت پذیری مديران غير جهادي و فرصتی فراهم سازد به جهت نمایش اقتدار نظام در عبور از سد مشكلات گذشته و پیش رو در حوزه ها و عرصه های گوناگون با اتکا بر مدیریت جهادی در خلال تمام این سال ها،  نمایشگاهی که می تواند توان ايستادگي جوانان این سرزمین را در مقابل هجمه معاندان ضمن تزريق روح اميد در كالبد جامعه و درکمک به حفظ آرمان هاي متعالي انقلاب اسلامی ایران پیش رو بازدید کنندگان قرار داده و در پاسداشت تاريخ و تمدن ملي، پاسداري از خون شهدا و استحكام پايه هاي اصول نظام ديني ما بمنظور تثبيت داشته های حاصله در تاريخ، موفق عمل نماید.

این نمایشگاه فرصتی است با تاكيد بر دیدگاه های رهبر فرزانه انقلاب بر اجراي مديريت جهادي بعنوان اصلي ترين راهبرد اقتصاد مقاومتي بر مبناي استدلال عقلي و نگاه ژرف به گذشته انقلاب و حوادث پيرامون آن و نقشه راه آینده در مقابله با تهدیدات مختلف در عبور سرافرازانه از تمامی آزمون های سخت و جلوه گر الگوهاي موفق تا بتوان ظرفيت هاي فردي و جمعي و كسب منزلت جهاني در افكار عمومي را در آن با به دست آوردن توانمندی های یک مديريت كارآمد به عموم علاقمندان عرضه داشته و بصورت عینی مقایسه نمود.